Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
SEKC
Xuất hiện:
30 Tháng mười 2013
Châm ngôn
Giới thiệu về
All welcome to join, just apply! :-)
Trang web
Xếp hạng của Team
The SekC Army Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[SEKC]KevinLaSean Người lập Team 3 Tháng mười 2017 20 Tháng mười 2018 - 6:11 pm
[SEKC]xcodfather4x Team Captain 3 Tháng năm 2016 14 Tháng sáu 2017 - 6:31 pm
[SEKC]Narayan_ Thành viên 28 Tháng tư 2017 19 Tháng sáu 2017 - 7:01 pm
[SEKC]Blank_ Thành viên 3 Tháng năm 2016 31 Tháng năm 2016 - 11:59 am
[SEKC]DaddyIssues Thành viên 14 Tháng năm 2016 6 Tháng bảy 2016 - 3:30 pm
[SEKC]Wallabis Thành viên 29 Tháng năm 2016 10 Tháng hai 2018 - 12:25 am
[SEKC]mmak1box Thành viên 5 Tháng bảy 2016 19 Tháng sáu 2017 - 7:00 pm
[SEKC]tr4sit0n3or Thành viên 29 Tháng năm 2016 1 Tháng năm 2017 - 10:53 am
[SEKC]M Thành viên 11 Tháng tư 2017 24 Tháng sáu 2017 - 8:54 pm
[SEKC]myO_ZeuS Thành viên 5 Tháng bảy 2016 19 Tháng sáu 2017 - 7:01 pm
[SEKC]Efkan Thành viên 5 Tháng bảy 2016 19 Tháng sáu 2017 - 6:58 pm
[SEKC]Starbucks Thành viên 11 Tháng tư 2017 11 Tháng tư 2017 - 6:30 pm
[SEKC]Sphewtooth Thành viên 11 Tháng tư 2017 11 Tháng tư 2017 - 6:31 pm
[SEKC]losperroz Thành viên 29 Tháng năm 2016 3 Tháng mười 2017 - 11:21 pm
[SEKC]SaoceaN Thành viên 5 Tháng bảy 2016 3 Tháng mười 2017 - 10:12 pm
[SEKC]ChickNbutt Thành viên 5 Tháng bảy 2016 26 Tháng ba 2017 - 10:09 pm
[SEKC]Marty_ Thành viên 3 Tháng năm 2017 16 Tháng năm 2017 - 3:53 pm